Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172

2013.gada 10. decembrī apstiprināti Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”

PILNS TEKSTS — http://likumi.lv/doc.php?id=263002

Pievēršu Jūsu uzmanību :

Izglītības iestādē apmeklētājiem pieejamā vietā tiek izvietota nedēļas ēdienkarte, norādot ēdienkartē iekļauto ēdienu porcijas svaru, uzturvērtību un enerģētisko vērtību. Par ēdienkartes izvietošanu apmeklētājiem pieejamā vietā atbildīgs ir izglītības iestādes vadītājs.

Publicēts Bez tēmas