Ekrānbildes

“Kurmis-Ēdnīca” vadības logs
W001_Pamatlogs

Pavārgrāmatas ēdiena tehnoloģiskā karte
W002_Tehnologiska_karte

Iepirkuma preču saraksts
W101_Iepirkums_Prece

Preču saņemšanas dokumentu saraksts
W102_Iepirkums_tab

Viens preču saņemšanas dokuments
W103_Iepirkums_Doc

Preču saņemšanas dokumenta viena pirkuma informācija un kustība
W104_Iepirkums_Doc_Pirk

Noliktavas izdrukas un atskaites
W105_Iepirkums_Izdrukas

Sagatavoto ēdienkaršu saraksts
W201_Edienkarte_tab

Viena klienta vienas ēdienreizes ēdienkarte       ( Ēdienkartes forma pielietojama gan vienkāršam “kompleksam”, gan sarežģītai “izvēles” vai banketa ēdienkartes izveidošanai.  Ēdienu skaits nav ierobežots. Visas iespējamās cenu politikas – neapaļota pašizmaksa, apaļota pašizmaksa, fiksētas cenas sistēma, fiksēta uzcenojuma sistēma, brīva vēlamā cena u.t.t.)
W202_Edienkarte

Ēdienkartes viena ēdiena tehnoloģiskā karte (Recepte)  (Ēdienkartes ēdienā iespējamas visas  ēdiena individuālās korekcijas un pilna ēdiena pielāgošana konkrētajai produktu “avārijas” situācijai un/vai klienta individuālajai vēlmei. Sastāvdaļu individuālās korekcijas īpaši pielietojamas “banketa” ēdienu pieskaņošanai konkrētā klienta vēlmēm.)
W203_Edienkarte_TK

Ēdienkaršu izdruku vadības logs ( Jebkura perioda edienkaršu atlases un izdruku veidošana. Ar “vienas pogas spiedienu” tiek veikta visu atzīmēto dokumentu izdrukas vēlamajā kopiju skaitā. Klientu ēdienkartēm pogas individuāli programējamas izdrukajot izvēlēto no daudzajiem ēdienkaršu šabloniem ) 
W204_Edienkarte_Izdrukas

Aktuālā ēdienkarte ar korekcijām
W302_Aktual_EK

Vienas dienas produktu norakstīšana
W303_Aktual_Norakst

Informācija par viena “norakstāmā” produkta izcelsmi un atlikumiem
W304_Aktual_Norakst_Atsh

Glabāšanai droša (Izmaiņām slēgta)  “Arhīva” ēdienkarte
W402_Arhivs_EK

“Arhīva” ēdienkartes viens ēdiens ar visām darba procesā veiktajām korekcijām.
W403_Arhivs_TK

Bez komentāriem …
W907_Kapec_Kurmis