MK 172. Grozījumi (2018.08.21) Spēkā no 2018.09.01

  1. gada 21. augustā Noteikumi Nr. 535

Rīgā                                                                                  (prot. Nr. 39 13. §)

 

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”

 

Izdoti saskaņā ar

Pārtikas aprites uzraudzības

likuma 19. panta 3.daļu

  1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (Latvijas Vēstnesis, 2012, 43. nr.; 2013, 246. nr.; 2015, 155. nr.; 2016, 26. nr.; 2017, 51. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 8. punktu;

1.2. izteikt 1. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas to izglītības iestāžu izglītojamiem, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas līdz 12 stundām dienā:

Vecums (gadi)Vienas dienas vidējā enerģētiskā vērtība nedēļā(kcal)Enerģētiskās vērtības varietāte ikdienā(kcal)Olbaltumvielas(g)Tauki(g)Ogļhidrāti(g)
1–2760 (+/– 3 %)720–80018–3024–3681–120
3–61015 (+/– 3 %)860–117022–4429–5297–176″

 

1.3. izteikt 1. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas to izglītības iestāžu izglītojamiem, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas 24 stundas dienā (diennakts bērnudārzi):

Vecums (gadi)Vienas dienas vidējā enerģētiskā vērtība nedēļā(kcal)Enerģētiskās vērtības varietāte ikdienā(kcal)Olbaltumvielas(g)Tauki(g)Ogļhidrāti(g)
1–21020 (+/– 3 %)960–107024–4032–48108–161
3–61355 (+/– 3 %)1150–156029–5938–69129–234″

 

1.4. izteikt 1. pielikuma 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1. pārtikas produktus, kas bagāti ar saliktajiem ogļhidrātiem (piemēram, vārīti kartupeļi vai kartupeļu biezenis, vārīti griķi, kā arī graudaugu pārslas, vārīti makaroni, vārīti rīsi vai citi putraimi, tai skaitā pilngraudu);”;

 

1.5. svītrot 1. pielikuma 5.2. apakšpunktā vārdu “kompots”;

1.6. papildināt 1. pielikuma 6.1. apakšpunktu aiz vārdiem “zivs (fileja)” ar vārdiem “izņemot veģetāro ēdienkarti”;

1.7. aizstāt 1. pielikuma 6.2. apakšpunktā skaitli “300” ar skaitli “150”;

1.8. izteikt 1. pielikuma 6.5. un 6.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.5. vismaz 250 g (neto) augļu vai ogu bērniem 1–2 gadu vecumā, vismaz 400 g (neto) augļu vai ogu bērniem 3–6 gadu vecumā*;

6.6. vismaz 500 g (neto) dārzeņu (izņemot kartupeļus) bērniem 1–2 gadu vecumā, vismaz 650 g (neto) dārzeņu (izņemot kartupeļus) bērniem 3–6 gadu vecumā. Vismaz 250 g (neto) dārzeņu nodrošina svaigā veidā*.”;

 

1.9. izteikt 1. pielikuma 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“16.1. pusdienu ēdienkartē iekļauj pamatēdienu un zupu vai pamatēdienu un desertu, vai zupu un desertu;”;

 

1.10. papildināt 1. pielikuma 17. punktu aiz vārdiem “izglītojamam tiek nodrošināta” ar vārdiem “enerģētiskās vērtības un uzturvielu normām”;

1.11. papildināt 1. pielikumu ar 17.punktu šādā redakcijā:

“17.1 Izglītības iestāde var nodrošināt veģetāru ēdienkarti, ja ir iesniegts bērna likumiskā pārstāvja rakstveida iesniegums. Veģetāra ēdienkarte šo noteikumu izpratnē ir ēdienkarte, kurā nav iekļauta gaļa un zivis, kā arī to produkti. Ēdienkarti izstrādā atbilstoši veselīga uztura pamatprincipiem un vecumam atbilstošām uztura normām, un to atbilstību izvērtē un saskaņojumu sniedz uztura speciālists vai dietologs.”;

 

1.12. izteikt 1. pielikuma 18. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Par ēdienkartes atbilstību šo noteikumu prasībām un tās izvietošanu apmeklētājiem pieejamā vietā ir atbildīgs iestādes vadītājs.”;

 

1.13. papildināt 1. pielikuma piezīmi aiz vārdiem “atbalsta programmā par” ar vārdiem “augļu, dārzeņu un”;

1.14. izteikt 2. pielikuma 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

“1. Enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas komplekso pusdienu ēdienkartei vispārējās pamatizglītības, to vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuras sniedz dienesta viesnīcas vai internāta pakalpojumus, sociālās korekcijas izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem:

 

IzglītojamieEnerģētiskā vērtība(kcal)Olbaltumvielas(g)Tauki(g)Ogļhidrāti(g)
1.–4. klašu izglītojamie490–75012–2816–2955–113
5.–9. klašu izglītojamie vispārējās vidējās izglītības iestādēs, 1.–3. kursu izglītojamie profesionālās izglītības iestādēs700–96018–3623–3779–144
10.–12. klašu izglītojamie vispārējās vidējās izglītības iestādēs, 1.–3. kursu izglītojamie profesionālās izglītības iestādēs800–98020–3727–3890–147

 

  1. Enerģētiskās vērtības un uzturvielu dienas normas to izglītības iestāžu izglītojamiem, kuras sniedz dienesta viesnīcas vai internāta pakalpojumus, un sociālās korekcijas izglītības iestāžu izglītojamiem:

 

IzglītojamieVienas dienas vidējā enerģētiskā vērtība nedēļā(kcal)Enerģētiskā vērtība(kcal)Olbaltum-vielas (g)Tauki(g)Ogļhidrāti(g)
1.–4. klašu izglītojamie1770 (+/– 3 %)1390–214035–8046–83156–321
5.–9. klašu izglītojamie vispārējās vidējās izglītības iestādēs, 1.–3. kursu izglītojamie profesionālās izglītības iestādēs2380 (+/– 3 %)2000–275050–10367–107225–413
10.–12. klašu izglītojamie vispārējās vidējās izglītības iestādēs, 1.–3. kursu izglītojamie profesionālās izglītības iestādēs2530 (+/– 3 %)2270–279057–10576–109255–419″

 

1.15. aizstāt 2. pielikuma 3. punktā vārdu “internātskolās” ar vārdiem “izglītības iestādēs, kas sniedz dienesta viesnīcas vai internāta pakalpojumus, un sociālās korekcijas izglītības iestādēs”;

1.16. izteikt 2. pielikuma 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.1. pārtikas produktus, kas bagāti ar saliktajiem ogļhidrātiem (piemēram, vārīti kartupeļi vai kartupeļu biezenis, vārīti griķi, kā arī graudaugu pārslas, vārīti makaroni, vārīti rīsi vai citi putraimi, tai skaitā pilngraudu);”;

 

1.17. svītrot 2. pielikuma 6.2. apakšpunktā vārdu “kompots”;

1.18. izteikt 2. pielikuma 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

“7. Vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kompleksajā ēdienkartē katru nedēļu iekļauj šā pielikuma 6. punktā minētos produktus šādā daudzumā:

7.1. vismaz 200 g (neto) liesas gaļas vai zivs (fileja), izņemot veģetāro ēdienkarti;

7.2. vismaz 225 g (neto) kartupeļu;

7.3. vismaz 450 g piena, skābpiena produktu vai ar piena olbaltumvielām bagātu produktu (biezpiens, siers)*;

7.4. vismaz 700 g (neto) dārzeņu (izņemot kartupeļus) un augļu vai ogu, no tiem vismaz 250 g svaigā veidā*.

  1. To izglītības iestāžu izglītojamo kompleksajā ēdienkartē, kuras sniedz dienesta viesnīcas vai internāta pakalpojumus, un sociālās korekcijas izglītības iestāžu izglītojamo kompleksajā ēdienkartē katru nedēļu (septiņas dienas) iekļauj šā pielikuma 6. punktā minētos produktus šādā daudzumā:

8.1. vismaz 490 g (neto) liesas gaļas vai zivs (fileja), izņemot veģetāro ēdienkarti;

8.2. vismaz 700 g (neto) kartupeļu;

8.3. vismaz 2600 g piena, kefīra vai jogurta, vai citu skābpiena produktu;

8.4. vismaz 520 g (neto) ar piena olbaltumvielām bagātu produktu (biezpiens, siers);

8.5. vismaz 2800 g (neto) dārzeņu (izņemot kartupeļus) un augļu vai ogu, no tiem vismaz 500 g svaigā veidā.”;

 

1.19. aizstāt 2. pielikuma 15. punktā vārdu “internātskolās” ar vārdiem “izglītības iestādēs, kas sniedz dienesta viesnīcas vai internāta pakalpojumus, un sociālās korekcijas izglītības iestādēs”;

1.20. izteikt 2. pielikuma 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

 

“16.1. pusdienu ēdienkartē iekļauj pamatēdienu un zupu vai pamatēdienu un desertu, vai zupu un desertu;”;

1.21. papildināt 2. pielikuma 18. punktu aiz vārdiem “tiek nodrošināta” ar vārdiem “enerģētiskās vērtības un uzturvielu normām”;

1.22. papildināt 2. pielikumu ar 18.punktu šādā redakcijā:

“18.Izglītības iestāde var nodrošināt veģetāru ēdienkarti, ja ir iesniegts bērna likumiskā pārstāvja rakstveida iesniegums. Veģetāra ēdienkarte šo noteikumu izpratnē ir ēdienkarte, kurā nav iekļauta gaļa un zivis, kā arī to produkti. Ēdienkarti izstrādā atbilstoši veselīga uztura pamatprincipiem un vecumam atbilstošām uztura normām, un to atbilstību izvērtē un saskaņojumu sniedz uztura speciālists vai dietologs.”;

 

1.23. izteikt 2. pielikuma 19. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Par ēdienkartes atbilstību šo noteikumu prasībām un tās izvietošanu apmeklētājiem pieejamā vietā ir atbildīgs iestādes vadītājs.”;

 

1.24. izteikt 3. pielikuma 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

“1. Enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas pamatdiētai ārstniecības iestāžu pacientiem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem:

Vecums (gadi)Vienas dienas vidējā enerģētiskā vērtība nedēļā(kcal)Enerģētiskās vērtības varietāte ikdienā(kcal)Olbaltum-vielas (g)Tauki(g)Ogļhidrāti(g)
1–21020 (+/– 3 %)960–107024–4032–48108–161
3–61355 (+/– 3 %)1150–156029–5938–61129–234
7–101770 (+/– 3 %)1390–214035–8046–83156–321
11–152330 (+/– 3 %)1920–275048–10364–107216–413
16–182535 (+/– 3 %)2270–280057–10576–109255–420
Pieaugušie (no 19 gadu vecuma)2250 (+/– 10 %)1700–280043–10547–93191–419
  1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās zīdaiņiem līdz viena gada vecumam enerģētiskās vērtības normas nodrošina atbilstoši bērna ķermeņa svaram:

2.1.  0–3 mēnešus veciem bērniem – 97–116 kcal dienā uz bērna svara kilogramu;

2.2.  4–12 mēnešus veciem bērniem – 95–100 kcal dienā uz bērna svara kilogramu.”;

 

1.25. papildināt 3. pielikuma 3. punkta otro teikumu aiz vārdiem “sadalot aptuveni vienādi” ar vārdiem un skaitli “bet nepārsniedzot 200 ml porciju vienā reizē”;

1.26. papildināt 3. pielikumu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4.1 Ārstniecības iestāžu pacientiem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem vecumā no 18 gadiem var tikt nodrošināta veģetāra ēdienkarte pēc pieprasījuma un rakstveida iesnieguma. Ārstniecības iestāžu pacientiem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem vecumā līdz 18 gadiem var tikt nodrošināta veģetāra ēdienkarte, ja ir iesniegts bērna likumiskā pārstāvja rakstveida iesniegums, kā arī to atbilstību veselīga uztura pamatprincipiem un uztura normām izvērtējis un saskaņojumu sniedzis uztura speciālists vai dietologs. Veģetāra ēdienkarte šo noteikumu izpratnē ir ēdienkarte, kurā nav iekļauta gaļa un zivis, kā arī to produkti. Ēdienkarti izstrādā atbilstoši veselīga uztura pamatprincipiem un vecumam atbilstošām uztura normām.”;

 

1.27. izteikt 3. pielikuma 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.1. pārtikas produktus, kas bagāti ar saliktajiem ogļhidrātiem (piemēram, vārīti kartupeļi vai kartupeļu biezenis, vārīti griķi, kā arī graudaugu pārslas, vārīti makaroni, vārīti rīsi vai citi putraimi, tai skaitā pilngraudu);”;

 

1.28. svītrot 3. pielikuma 6.2. apakšpunktā vārdu “kompots”;

1.29. izteikt 3. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu un ārstniecības iestāžu pacientu vecumā no 1–6 gadiem pamatdiētas ēdienkartē katru nedēļu (septiņas dienas) iekļauj šā pielikuma 6. punktā minētos produktus šādā daudzumā:

7.1. vismaz 400 g (neto) liesas gaļas vai zivs (fileja), izņemot veģetāru ēdienkarti;

7.2. vismaz 250 g (neto) kartupeļu;

7.3. vismaz 1400 g piena, kefīra, jogurta vai citu skābpiena produktu;

7.4. vismaz 250 g (neto) ar piena olbaltumvielām bagātu produktu (biezpiens, siers);

7.5. vismaz 1000 g (neto) dārzeņu (izņemot kartupeļus) un augļu vai ogu bērniem 1–2 gadu vecumā, vismaz 1300 g (neto) dārzeņu (izņemot kartupeļus) un augļu vai ogu bērniem 3–6 gadu vecumā. Vismaz 250 g (neto) dārzeņu nodrošina svaigā veidā.”;

 

1.30. papildināt 3. pielikuma 8.1. apakšpunktu aiz vārdiem “zivs (fileja)” ar vārdiem “izņemot veģetāru ēdienkarti”;

1.31. aizstāt 3. pielikuma 8.2. apakšpunktā skaitli “1400” ar skaitli “700”;

1.32. izteikt 3. pielikuma 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.5. vismaz 2800 g (neto) dārzeņu un augļu vai ogu, tai skaitā vismaz 500 g svaigā veidā.”;

 

1.33. papildināt 3. pielikumu ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13.1 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu un ārstniecības iestāžu pacientu vecumā no 18 gadiem uzturā neiekļauj mehāniski atdalītu gaļu un produktus, kuri ražoti no piena un kuros kāda piena sastāvdaļa aizvietota ar citu sastāvdaļu.”;

 

1.34. izteikt 3. pielikuma 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“16.1. pusdienu ēdienkartē iekļauj pamatēdienu un zupu vai pamatēdienu un desertu, vai zupu un desertu;”;

 

1.35. izteikt 3. pielikuma 18. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Par ēdienkartes atbilstību šo noteikumu prasībām un tās izvietošanu apmeklētājiem pieejamā vietā ir atbildīgs iestādes vadītājs.”

 

  1. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

 

 

 

Ministru prezidents                                                    Māris Kučinskis

 

 

 

Veselības ministre                                                      Anda Čakša