Kurmis-Ēdnica ar Eiro

Cienījamais „Kurmis-Ēdnīca” datorprogrammas klient !

           Atbilstoši noteikumiem par eiro ieviešanu Latvijā, jau 2013.gada septembrī visiem „Kurmis-Ēdnīca” klientiem atbilstoši apkalpošanas līguma punktam 1.1.2. tika piedāvāta datorprogrammas 3.08.12. versija ar dubulto (LVL/Eiro) cenu atspoguļojumu darba logos (informatīvi) un privātpersonām paredzētajās izdrukās.

2013.gada decembrī apkalpošanas līguma punkta 1.1.2. ietvaros, bez papildus samaksas iznāks „Kurmis-Ēdnīca” datorprogrammas versija, kura no 2014. gada 1. janvāra visu uzskaiti veiks Eiro naudas vienībās, un līdz 2014.gada 1. jūlijam papildus paskaidrojoši paliks LVL.

Visām iestādēm un uzņēmumiem, kuriem būs nepieciešama detalizēta 2013. gada 31. decembra noliktavas atlikumu pārveidošana jaunā (Eiro) uzskaitē, tiek piedāvāts izmantot pakalpojumu, atbilstoši apkalpošanas līguma punktam 6.9.

Publicēts Bez tēmas