KURMIS-ĒDNĪCA, kā viens no diviem Latvijā izstrādātajiem instrumentiem, kurš atvieglo VM jauno normu izpildi.

          2012.gada 13.martā Ministru kabinetā apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas nosaka uztura normas izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem.
           Noteiktās uztura normas bērnudārzniekiem, skolēniem, sociālās aprūpes iestāžu klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem bez īpašām problēmām var tikt ievērotas jebkurā ēdnīcā, kurā ir sakārtota ēdināšanas organizēšanas sistēma.  Datorprogramma KURMIS-ĒDNĪCA ir viens no diviem Latvijā radītajiem  instrumentiem  specīāli ēdināšanas darba organizēšanai. 
KURMIS-ĒDNĪCA  jau tagad ir gatavs palīdzēt Jums ikdienā veikt visus nepieciešamos aprēķinus un uzskaiti jauno normu ievērošanai.

Publicēts Bez tēmas