Darba uzsākšanai nepieciešamais laiks

                                                        PDF Izdrukas versija –  Darba_uzsaksana_datorprogramma_KURMIS_EDNICA_2

(Visu posmu minimālais kopējais laiks ir 10.5 * darba stundas)


Pirmais posms
– Uzstādīšana, Iepazīšanās
_________________________________________________________________
.                                                                                                   Minimums     Maksimums
1.  Programmas uzstādīšana                                                        15 min.          30 min.
2.  Iepazīstināšana ar programmas pamatprincipiem                    15 min.          30 min.
.                                                                    _________________________________
.                                                                       Kopā:                   0.5 st.               1 st.
Otrais posms – Ēdieni
_________________________________________________________________
.                                                                                                   Minimums     Maksimums
1.  Apmācība ievadīt, kopēt un/vai labot ēdiena tehnoloģisko         30 min.          1 st.
karti. Ieskats kartes izveidošanas pamatprincipos.
2.  Savu ēdienu tehnoloģisko karšu ievadīšana izmantojot               5 st.          ?? st.**
paraugu ēdienu datubāzi un/vai grāmatas, kartes u.c.
.                                                                    _________________________________
.                                                                              Kopā:               5.5 st.         ?? st.**

Trešais posms – Ēdienkartes
_________________________________________________________________
.                                                                                                   Minimums     Maksimums
1.  Apmācība izveidot ēdienkarti un saņemt izdrukas                     25 min.             1 st.
2.  Divu nedēļu plānoto ēdienkaršu sastādīšana (Māc.iest.)           30 min.            2 st.
3.  Visu plānoto datu izdruku saņemšana                                         5 min.          30 min.
.                                                                    _________________________________
.                                                                       Kopā:                       1 st.             3.5 st.

Ceturtais posms – Noliktava
_________________________________________________________________
.                                                                                                   Minimums     Maksimums
1.  Apmācība noformēt preci un ievadīt sākuma atlikumus               15 min.             1 st.
2.  Nomenklatūras kodu ievadīšana (ja nepieciešams)                    30 min.             2 st.
3.  Inventarizācijas iepirkuma preču saraksta ievadīšana                   2 st.               6 st.
4.  Inventarizācijas noformēšana un PPR ievadīšana                      15 min.             1 st.
.                                                                    _________________________________
.                                                                        Kopā:                     3 st.               10 st.

Piektais posms – Pirmā ēdināšanas darba diena
_________________________________________________________________
.                                                                                                   Minimums     Maksimums
1.  Apmācība veikt dienas nepieciešamās darba korekcijas              10 min.         20 min.
2.  Noliktavas izlietoto produktu noformēšana                                   10 min.            1 st.
3.  Arhivēšana un vadības atskaišu izdrukāšana                              10 min.          30 min.
.                                                                    _________________________________
.                                                                          Kopā:                    0.5 st.               2 st.

Dati, kuri paliek sakārtojami jau darba procesa laikā
_________________________________________________________________

1.  Sakārtot un/vai precizēt produktu atbiruma procentu
2.  Ievadīt un/vai precizēt produktu uzturvērtības atbilstoši produktiem, kuri
tiek izmantoti  tieši Jūsu ēdnīcā
3.  Sakārtot ēdienu tehnoloģisko karšu aprakstus atbilstoši, Jūsu izmantotajai ēdiena
gatavošanas/pasniegšanas tehnoloģijai un Jūsu paškontroles sistēmai.
4.  Darba gaitā papildināt “Pavārgrāmatu” ar jauniem ēdieniem.

_________________________________________________________________

* Nepieciešamais darba stundu daudzums ir norādīts tiešajam darbam ievadot datus datorprogrammā. Ja Jums ir sagatavoti visi sava darba nepieciešamie dati ,piemēram, papīra formātā un Jūs varat izbrīvēt darba laiku tikai datu ievadei, tad ēdināšanas organizēšanas uzsākšanai izmantojot datorprogrammu ir nepieciešamas mazāk, kā divas darba dienas. Ja katru darba dienu datu ievadei varat veltīt 30 min., tad darba uzsākšana aizņems vismaz vienu kalendāro mēnesi.

**Datorprogrammas datubāzē ir jāievada tieši Jūsu virtuvē izmantoto ēdienu receptes. Tehnoloģisko karšu ievadīšanas laiks ir atkarīgs no Jūsu pašu vēlmēm un līdz šim pielietotās receptūras noformējuma formāta un kvalitātes. Lai uzsāktu darbu Jums ir nepieciešami ēdieni vismaz tuvāko divu nedēļu ēdienkartēm. Viena ēdiena tehniska ievadīšana aizņem vidēji 2 -10 min. atkarībā no datorprasmēm.