Pārstāvji

Atbilstoši Licences noteikumiem Datorprogrammu grupa “KURMIS” ir autoru Gunta Niedras un Andrieva Niedras īpašums, un autortiesības tiek aizsargātas, atbilstoši Latvijas Republikas un starptautiskajai likumdošanai. Saglabājot datorprogrammas autortiesības autoriem, uz vienošanās pamata

kopiju izplatīšanas tiesības ir piešķirtas :

SIA “GuNi”                             Reģ.Nr. 40203313727
SIA “Kurmis Services”
         Reģ.Nr. 41503086656

tehniskās uzturēšanas tiesības  ir piešķirtas :

SIA “Kurmis Services”        Reģ.Nr. 41503086656
SIA “GuNi”                            Reģ.Nr. 40203313727

                                

Programmas lietošanas aktuālās Licences teksts izlasāms šeit http://www.kurmis.eu/par-kurmis_ednica/licence/