Kurmis-Ēdnīca SATURS

1. Preču saņemšanas un izlietojuma uzskaites daļa

1.1.      Saņemto preču dokumentu uzskaite
1.2.      Iepirkto preču cenu, daudzuma un realizācijas termiņu uzskaite
1.3.      Saņemto dokumentu, preču un noliktavas atlikuma atskaites
1.4.      Produktu meklēšana, uzskaite un atskaites atbilstoši pašvaldību iekšējās uzskaites kodiem

2. Elektroniskā pavārgrāmata

2.1.      Ēdienu tehnoloģiskās kartes ar iespēju ievadīt pašiem vai pievienot citu klientu (katalogu) ēdienus.
2.2.      Iespēja klientam izmantot ēdienu jebkurā vēlamajā ēdiena apjomā ( Piemēram – 5gr; 100 gr; 220 gr; 1000 gr. u.t.t.)
2.3.      Uzturvērtību aprēķins katram konkrētam ēdienam un tā izmantojamam apjomam.
2.4.      Izmaksu aprēķins katram konkrētam ēdienam atbilstoši iepirkuma cenām.
2.5.      Iespēja mainīt produktu apstrādes atkritumu (Atbiruma) apjomu atbilstoši katras piegādes kvalitātei.
2.6.      Ēdienu gatavošanas tehnoloģisko procesa apraksti  tekstuāli. Atbilstoši: PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) “Labas higiēnas prakses un paškontroles vadlīnijas” 51. Lpp.

3. Plānoto ēdienkaršu izstrādes daļa

3.1.      Plānoto Ēdienkaršu sastādīšana vienu līdz divas nedēļas uz priekšu. Atbilstoši: PVD (Pārtikas un veterinārā dienesta) ” Labas higiēnas prakses un paškontroles vadlīnijas ” 5. un 6. Lpp.
3.2.      Ēdienu uzturvērtību aprēķins
3.3.      Visas ēdienkartes (komplekso pusdienu) uzturvērtību aprēķins
3.4.      Ēdienkartes ēdienu produktu ielikuma korekcijas (ja nepieciešamas)
3.5.      Atbilstoši plānotajai ēdienkartei  nepieciešamo produktu pasūtīšanas un izdošanas izdrukas.
3.6.      Klientu ēdienkaršu izdrukas
3.7.      Darba (tehnisko) ēdienkaršu izdrukas
3.8.      Pavāra palīga izdruka, kurā konkrēti ir norādīts cik produktus “jāmet katlā” konkrētajai zupai atbilstoši bērnu skaitam.

4. Aktuālo ēdienkaršu apstrādes daļa.

4.1.      Plānotā bērnu skaita korekcija uz reālo mainot porciju skaitu un nepieciešamo produktu apjomu
4.2.      Plānotā bērnu skaita korekcija uz reālo mainot porcijas ielikumu (Sadalot vārāmo zupu uz reālo bērnu skaitu)
4.3.      Iespēja  mainīt izmantojamo produktu klāstu un apjomu
4.4.      Pēc reālās produktu izsniegšanas uzrādīt reāli izdoto produktu apjomu ja tas atšķīrās no matemātiskā, piemēram
4.4.1.           Noliktavas atlikumu pilnīga izlietošana
4.4.2.           Realizācijas termiņa beigas
4.4.3.           Nedalāma iepakojuma specifika
4.4.4.           u.t.t.
4.5.      Klientu ēdienkaršu izdrukas
4.6.      Darba organizēšanas (tehniskās ) izdrukas
4.7.      Produktu ielikumu izdrukas
4.8.      Ēdienu apjomu, izmaiņu un produktu izlietojuma  atskaišu izdrukas

5. Arhivēto ēdienkaršu daļa

5.1.      Nemaināmā formā arhivēto ēdienkaršu glabāšana
5.2.      Pilns darba procesu un izmaiņu atspoguļojums jebkuram laika periodam
5.3.      Atskaites un klientu ēdienkaršu izdrukas
5.4.      Produktu izlietojuma atskaites jebkuram laika periodam
5.5.      Darba procesā izmantotās produktu atskaites iepirkuma procesa organizēšanai
5.6.      Produktu ielikumu atskaite, kura atspoguļo visas iepriekš veiktās plānošanas un izmaiņu operācijas