Uzturvērtības

Ņemot vērā daudzu interesentu jautājumus gribam pievērst īpašu uzmanību

 KURMIS-ĒDNĪCA programmā ir PILNS UZTURVĒRTĪBU APRĒĶINS sekojošās sadaļās:

  1. Ēdiena tehnoloģiskajā kartē katrai sastāvdaļai
  2. Ēdiena tehnoloģiskajai kartei kopumā (tieši kartes porcijas apjomam)
  3. Ēdienkartes ēdiena produktam (produkta izmantošanas apjomā)
  4. Ēdienkartes ēdienam (ņemot vērā arī produktu korekcijas)
  5. Ēdienreizei
  6. Ēdienreižu kompleksam
  7. Ēdienkartei jebkurā Jums vēlamajā periodā

         Veicot ēdienkartes, ēdienu, produktu vai to apjomu izmaiņas, jebkurā darba procesa posmā, uzturvērtību apjomi automātiski tiek pārrēķināti.

      Programmā KURMIS-EDNĪCA uzturvērtību aprēķināšana ir tikai viens mazs posmiņš no topošās ēdināšanas kvalitātes kontroles sistēmas. Veselīga ēdiena gatavošanas kvalitātes kontroles sistēma tiek veidota atbilstoši Mag.pead. Valdas Kozules, PVD vadības un „Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas” (IIĒA) biedru praktiskajiem padomiem.

       Kā jau visi ir ievērojuši – Veselības Ministrija (uzklausot arī „Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas” ieteikumus www.iiea.lv) līdz 2012.gada maijam plāno izstrādāt Ministru kabineta noteikumus „Uztura normas izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” . Līdz ar šo normu izstrādi mūsu veidotajā ēdināšanas datorprogrammā būs integrēta kontroles sistēma, kura dos visu nepieciešamo informāciju gan augšminēto normu izpildei, gan vienkārši veselīga un sabalansēta uztura izveidei. Visi KURMIS-ĒDNĪCA esošie un topošie klienti saņems šo sistēmu, kā programmas kārtējo papildinājumu apkalpošanas līguma ietvaros.