Ēdināšanas procesa organizēšana mācību iestādēs.

Saturs:

1     Darba procesa sagatavošanas posms (Produkti un TK)
2     Ēdināšanas plānošanas posms.
3     Realizācijas uzsākšanas posms.
4     Tiešās realizācijas 1. posms (Preču saņemšana, noformēšana)
5     Tiešās realizācijas 2. posms (Precizēšana un pārrēķins)
6     Tiešās realizācijas 3. posms (viss izgatavošanai, izgatavošana)
7     Tiešās realizācijas 4. posms (Uzsākta izgatavošanas procesa laikā)
8     Tiešās realizācijas 5. posms (Ēdiena pasniegšana)
9     Atskaišu veidošanas posms.
10   Produktu norakstīšanas un kontroles posms.

Edinasanas_procesa_organizesana_macibu_iestades