Sadarbības Piedāvājums

Piedāvājums Pašvaldībām pilnveidot ēdināšanas organizēšanu

            Laikā, kad pašvaldību budžeti kļūst maksimāli saspringti, piedāvājam optimizēt līdzekļu izlietojumu ēdināšanas jomā. Jau kopš 2001.gada izgatavojam un izplatām Latvijā datorprogrammu „Ēdienkaršu apstrāde un glabāšana”, kura ir kā pamats „biznesa” ēdnīcām. 2010.gadā izpildījām vairāku Pašvaldību pasūtījumus un ar visu savas pieredzes apjomu izveidojām jaunu rīku – programmu KURMIS-ĒDNĪCA versija „Ēdināšana izglītības iestādē”

Datorprogramma ir domāta ēdināšanas darba organizēšanai tieši Pašvaldību pārziņā esošajās pirmskolas izglītības iestādēs, pamatskolās, skolās, internātskolās un aprūpes iestādēs. Versijā „Ēdināšana izglītības iestādē” ir ietverta pilna cikla uzskaites un ēdināšanas organizēšana no preču saņemšanas un noliktavas, līdz pilnai izlietojuma uzskaitei, kuru turpmāk ļoti ērti un uzskatāmi kontrolēt visām uzraudzības iestādēm.

Mūsu piedāvātā produkta galvenā priekšrocība:                  

            Citas ēdināšanas programmas vai grāmatvedības programmu pielikumi nodrošina formālu atskaišu pildīšanas vidi un uzliek papildus slogu darbiniekiem. Datorprogramma „KURMIS-ĒDNĪCA” ekonomē ēdināšanas procesā iesaistīto darbinieku darba laiku un nepieciešamo naudu. Resursu ekonomija ir galvenā „KURMIS-ĒDNĪCA” priekšrocība. Mūsu ēdināšanas datorprogramma mērķtiecīgi veidota kā ēdināšanas procesa organizēšanas darba instruments, kas atvieglo vai pat aizstāj pilnīgi visu uzskaiti un aprēķinus.

Pirmkārt ir instruments labi organizēta ikdienas darba veikšanai, kurš darba gaitā arī uzkrāj datus atskaitēm. „KURMIS-ĒDNĪCA” bez papildus piepūles automātiski izveido vadībai un kontroles institūcijām pilnīgi „caurspīdīgu” ēdināšanas darba atspoguļojumu.

Ieguvumi Pašvaldībai

 1. Budžeta līdzekļu un/vai vecāku maksājumu tieša ekonomija līdz pat 30% no apgrozāmo līdzekļu apjoma.
 2. Novērš riskus līdzekļu nepamatotam izlietojumam.
 3. Ēdināšanas kvalitātes uzlabošana pakļautībā esošajās iestādēs.
 4. Viegli pārbaudāma un caurspīdīga ēdināšanas sistēma, sākot no iepirkuma preces līdz pat izlietojumam konkrētā ēdienā.
 5. Novērš risku, mainoties darbiniekiem, pazaudēt ēdināšanas vēsturisko pieredzi un ēdienu tehnoloģiskās kartes.
 6. Pilnībā likvidē nepieciešamību saņemt mutiskus paskaidrojumus par veikto izmaiņu pamatotību un apjomu.
 7. Atvieglo darbu ar visām uzraudzības iestādēm un novērš domstarpības.

Ieguvumi mācību vai aprūpes iestādēm:

 1. Darba laika ekonomija medmāsai un saimniecības vadītājai.
 2. Datorizēta ēdienu tehnoloģisko karšu uzglabāšana.
 3. Nav ar kalkulatoru jāveic ikdienas ēdināšanai nepieciešamie aprēķini. 
 4. Precīza ēdienu un ēdienkaršu izcenošana.
 5. Automātisks uzturvērtību aprēķins tieši atbilstoši izmantojamā ēdiena apjomam un saturam.
  1. Pilna informācija par noliktavas atlikumiem un pārtikas produktu kustību.
  2. Automātiska visu vadībai nepieciešamo atskaišu veidošana.

Darbi, ko palīdz veikt datorprogramma:

 1. Izstrādāt un/vai uzglabāt ēdienu tehnoloģiskās kartes.
 2. Izstrādāt plānotās ēdienkartes ar prognozējamo porciju skaitu vienu līdz divas nedēļas uz priekšu atbilstoši PVD „Labas higiēnas prakses un paškontroles vadlīnijas” 5. un 6. lpp.
 3. Veikt nepieciešamo pārtikas produktu pasūtījumus atbilstoši plānotajām.
 4. Veikt datorizētu saņemto pārtikas produktu uzskaiti, izmantojot tieši piegādātāja uzrādītos preču nosaukumus un nodrošinot 100% izsekojamību. Pārtikas produktu uzskaite tiek piesaistīta Pašvaldības grāmatvedības iekšējās uzskaites kodiem.
 5. Veikt ēdienkartes pārrēķinu precīzi atbilstoši reālajam porciju skaitam – tiešās realizācijas dienā – un, nepieciešamības gadījumā, veikt produktu specifikācijas korekcijas. Versijā „Ēdināšana izglītības iestādē” ir iespējami visi Pašvaldību ēdināšanas uzņēmumu specifikai nepieciešamie korekciju veidi ar atainojumu vadības atskaitēs.
 6. Automātiski iegūt visas vadībai nepieciešamās atskaites jau realizācijas dienas noslēgumā, ievadot datorprogrammā reāli ražošanā izlietoto produktu daudzumu.

Datorprogramma mērķtiecīgi veidota vienkārša un intuitīvi izprotama, lai ar to varētu strādāt jebkurš Jūsu darbinieks – pat ar visminimālākajām datorprasmēm. Datorprogrammas darbam nav nepieciešams jauns un moderns dators. Minimālās sistēmas prasības Microsoft Windows 98; CPU 1000 MHz; RAM 500 mb; ekrāna izmērs 1024 x 768 pix. Atbalsta arī jaunākos Microsoft Windows 7 datorus. Ir iespēja datorprogrammu papildināt un/vai pielāgot Jūsu Pašvaldības specifiskām prasībām.